Returnere flere (to til åtte kassetter)

Returnere flere (to til åtte kassetter)


1.
Pakk hver enkelt HP LaserJet skriverkassett i originalesken og -posen.
2.
Tape sammen inntil åtte enkeltesker ved å bruke pakketape (inntil 30 kilo).
3.
Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.

ELLER

1.
Bruk en annen velegnet eske, eller be om en gratis oppsamlingseske fra http://www.hp.com/recycle (har plass til inntil åtte HP LaserJet-skriverkassetter).
2.
Bruk en enkelt, ferdigfrankert forsendelseslapp.
HP Color Laserjet CP2020 Returnere flere (to til åtte kassetter)