Resirkulering utenfor USA

Resirkulering utenfor USA


For å delta i HP Planet Partners retur- og resirkuleringsprogram er det bare å følge de enkle instruksjonene i resirkuleringsveiledningen (som du finner i esken til skriverrekvisitaen) eller se http://www.hp.com/recycle. Velg ditt land/region for mer informasjon om hvordan du kan returnere HP LaserJet-skriverrekvisita.

HP Color Laserjet CP2020 Resirkulering utenfor USA