Miljøspesifikasjoner

MiljøspesifikasjonerSpesifikasjoner for driftsmiljø
Miljø
Anbefalt
Tillatt
Temperatur
15 til 27 °C
10 til 30 °C
Fuktighet
20 til 60 % relativ fuktighet (RF)
10 til 80 % RF
Høyde over havet
Ikke aktuelt
0 til 3048 m
HP Color Laserjet CP2020 note Miljøspesifikasjoner MERK:

Disse verdiene er basert på foreløpige data. Se www.hp.com/support/ljcp2020series for gjeldende informasjon.

HP Color Laserjet CP2020 Miljøspesifikasjoner