Elektrisitetsspesifikasjoner

Elektrisitetsspesifikasjoner


HP Color Laserjet CP2020 warning Elektrisitetsspesifikasjoner ADVARSEL:

Strømkravene er basert på landet/regionen der produktet selges. Ikke endre driftsspenningene. Dette kan skade produktet og gjøre produktgarantien ugyldig.


Elektrisitetsspesifikasjoner
Artikkel
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strømkrav
100 til 127 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 til 240 V (+/- 10 %)
50 til 60 Hz (+/- 2 Hz)
Anbefalt minimum kretskapasitet
6,0 A
3,0 A


Strømforbruk (gjennomsnitt, i watt)1,4
Produktmodell
Utskrift (21 SPM)2,3
Klar2
Dvalemodus2
Av2
HP Color LaserJet CP2020-serienSkriver i
260
13
3,8
0,0

1 Verdiene er basert på foreløpige data. Se www.hp.com/support/ljcp2020series for gjeldende informasjon.

2 Strømforbruket reflekterer de høyeste verdiene som er målt for fargeutskrifter og svart-hvite utskrifter når du bruker bare standardspenninger.

3 HP Color LaserJet CP2020-serien utskriftshastigheten er 21 sider per minutt (spm) på utskriftsmateriale i Letter-størrelse og 20 spm på utskriftsmateriale i A4-størrelse i svart-hvitt eller farger.

4 Maksimalt varmetap for alle modeller i Klar-modus = 41 BTU/time.

HP Color Laserjet CP2020 Elektrisitetsspesifikasjoner