Akustisk emisjon

Akustisk emisjonHP Color LaserJet CP2020-serien1,2
Lydstyrkenivå
Erklært per ISO 9296
Utskrift (21 spm)3
LWAd = 6,4 bel (A) [64 dB (A)]
Klar
LWAd = Ikke hørbar
Lydtrykksnivå: brukerposisjon
Erklært per ISO 9296
Utskrift (20 spm)3
LpAm = 67 dB (A)
Klar
LpAm = Ikke hørbar

1 Verdiene er basert på foreløpige data. Se www.hp.com/support/ljcp2020series for gjeldende informasjon.

2 Testet konfigurasjon: Svart-hvit enkeltsidig utskrift på HP Color LaserJet CP2020-serien.

3 Hastigheten til HP Color LaserJet CP2020-serien er 21/20 spm for fargeutskrifter og 21/20 spm for svart-hvite utskrifter (størrelsene Letter/A4).

HP Color Laserjet CP2020 Akustisk emisjon