Pakke ned produktet

Pakke ned produktet


Hvis produktet må flyttes eller transporteres til et annet sted, må du pakke det ned i henhold til fremgangsmåten nedenfor.

HP Color Laserjet CP2020 caution Pakke ned produktet FORSIKTIG:

Transportskader som følge av mangelfull pakking er kundens ansvar. Produktet må stå i oppreist stilling under frakt.

Pakke ned produktet
HP Color Laserjet CP2020 caution Pakke ned produktet FORSIKTIG:

Det er svært viktig å fjerne skriverkassettene før du sender produktet. Skriverkassetter som er igjen i produktet under frakt, vil lekke og fullstendig dekke produktet med toner.

Du kan forhindre skade på skriverkassettene ved å unngå å berøre valsene og ved å oppbevare dem i den opprinnelige emballasjen slik at de ikke utsettes for lys.

1.
Fjern alle de fire skriverkassettene, og send dem atskilt.
2.
Bruk den originale esken og originalemballasjen hvis det er mulig. Hvis du allerede har kastet emballasjen, tar du kontakt med et lokalt fraktfirma for å få anvisninger om hvordan du skal pakke ned produktet. HP anbefaler at du tegner transportforsikring for utstyret.
HP Color Laserjet CP2020 Pakke ned produktet