Gatewayer

Gatewayer


Gatewayer (rutere) brukes til å binde sammen nettverk. En gateway er en enhet som fungerer som en oversetter mellom systemer som ikke bruker samme kommunikasjonsprotokoll, dataformatering, struktur, språk eller arkitektur. En gateway pakker datapakkene på nytt og forandrer syntaksen slik at den passer til mottakersystemet. Når et nettverk deles opp i delnett, er det nødvendig med en gateway for å forbinde delnettene med hverandre.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 Gatewayer