Automatisk konfigurering

Automatisk konfigurering


HP Color Laserjet CP2020 note Automatisk konfigurering MERK:

Automatisk er standardinnstillingen for Nettverkskonfig. TCP/IP-konfig..

1.
Trykk på OK på kontrollpanelmenyen.
2.
Bruk knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatisk konfigurering) eller Høyre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatisk konfigurering) til å velge Nettverkskonfig., og trykk deretter på OK.
3.
Bruk knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatisk konfigurering) eller Høyre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatisk konfigurering) til å velge TCP/IP-konfig., og trykk deretter på OK.
4.
Bruk Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automatisk konfigurering) eller Høyre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automatisk konfigurering) til å velge Automatisk, og trykk deretter på OK.

Det kan ta flere minutter før den automatiske IP-adressen er klar til bruk.

HP Color Laserjet CP2020 note Automatisk konfigurering MERK:

Hvis du vil deaktivere eller aktivere bestemte automatiske IP-moduser (for eksempel BOOTP, DHCP eller AutoIP), bruker du den innebygde webserveren eller HP ToolboxFX.

HP Color Laserjet CP2020 Automatisk konfigurering