Installere produktet i nettverket

Installere produktet i nettverket


Hewlett-Packard anbefaler at du bruker HP-installeringsprogrammet på CD-ROMen for produktet til å konfigurere skriverdrivere for nettverk.

HP Color Laserjet CP2020 note Installere produktet i nettverket MERK:

Du koble skriveren til nettverket før du starter programvareinstalleringen.

Dette produktet støtter en 10/100-nettverkstilkobling. Koble nettverkskabelen til produktet og nettverkstilkoblingen.

HP Color Laserjet CP2020 owl network connect Installere produktet i nettverket

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 Installere produktet i nettverket