Legge i papir og utskriftsmateriale

Legge i papir og utskriftsmateriale


Legg i skuff 1
1.
Åpne skuff 1.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 01 Legge i papir og utskriftsmateriale

2.
Hvis du legger i lange ark med utskriftsmateriale, trekker du ut forlengelsesskuffen.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 02 Legge i papir og utskriftsmateriale

3.
Trekk ut forlengelsen hvis det er nødvendig.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 03 Legge i papir og utskriftsmateriale

4.
Utvid papirskinnene fullstendig (bildeforklaring 1), og legg deretter bunken med utskriftsmateriale i skuff 1 (bildeforklaring 2). Juster papirskinnene etter størrelsen på papiret.

HP Color Laserjet CP2020 owl loadmpt 04 Legge i papir og utskriftsmateriale

HP Color Laserjet CP2020 note Legge i papir og utskriftsmateriale MERK:

Plasser utskriftsmaterialet i skuff 1 med siden det skal skrives ut på, opp og den øverste kanten mot produktet.

Legg i skuff 2 eller 3
1.
Trekk skuffen ut av produktet.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 01 Legge i papir og utskriftsmateriale

2.
Skyv til side papirskinnene for lengde og bredde.

HP Color Laserjet CP2020 tw st16 ug Legge i papir og utskriftsmateriale


For å legge i papir i Legal-størrelse trekker du skuffen ut ved å trykke på og holde inne forlengelsestappen samtidig som du drar forsiden av skuffen mot deg.

HP Color Laserjet CP2020 tw st15 ug Legge i papir og utskriftsmateriale

HP Color Laserjet CP2020 note Legge i papir og utskriftsmateriale MERK:

Når det ligger papir i Legal-størrelse i skuffen, kan den trekkes ca. 64 mm (2.5 tommer) ut fra forsiden av produktet.

3.
Legg papiret i skuffen, og kontroller at det er flatt i alle fire hjørnene. Skyv papirskinnene for lengde og bredde slik at de ligger inntil papirbunken.

HP Color Laserjet CP2020 tw st14 ug Legge i papir og utskriftsmateriale

4.
Trykk papiret ned for å forsikre deg om at papirbunken er nedenfor tappene for papirgrense på siden av skuffen.

HP Color Laserjet CP2020 tw st06 Legge i papir og utskriftsmateriale

5.
Skyv skuffen inn i produktet.

HP Color Laserjet CP2020 load tray 02 Legge i papir og utskriftsmateriale

HP Color Laserjet CP2020 Legge i papir og utskriftsmateriale