Sjekkliste for grunnleggende feilsøking

Sjekkliste for grunnleggende feilsøking


Hvis du har problemer med produktet, bruker du følgende sjekkliste til å finne årsaken til problemet:


Er produktet koblet til strømkontakten?

Er produktet slått på?

Har produktet statusen Klar?

Er alle nødvendige kabler tilkoblet?

Er ekte HP-rekvisita satt inn?

Ble den nylig installerte skriverkassetten satt i på riktig måte, og ble uttrekksfliken på kassetten fjernet?

Flere opplysninger om installasjon og oppsett finner du i hurtigstartveiledningen.

Hvis du ikke kan finne løsninger på problemene i denne veiledningen, kan du gå til www.hp.com/support/ljcp2020series.

Dette avsnittet inneholder informasjon om følgende emner:

HP Color Laserjet CP2020 Sjekkliste for grunnleggende feilsøking