Løse problemer med fargedokumenter

Løse problemer med fargedokumenter


Denne delen beskriver problemer som kan oppstå når du skriver ut i farger.


Problem
Årsak
Løsning
Dokumenter som skrives ut i farger, kommer ut i svart-hvitt.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Løse problemer med fargedokumenter
Fargemodus er ikke valgt i programmet, eller skriverdriveren eller innstillingen for begrensning av farge er på.
Velg fargemodus i stedet for gråtonemodus, eller slå av innstillingen for begrensning av farge.
Det er kanskje ikke valgt riktig skriverdriver i programmet.
Velg riktig skriverdriver.
Enheten er kanskje ikke riktig konfigurert.
Skriv ut en konfigurasjonsside (se Informasjonssider). Hvis ingen farger vises på konfigurasjonssiden, bør du ta kontakt med HPs kundestøtte. Se Service og kundestøtte eller kundestøttearket som fulgte med i esken.
Det er tomt for farge, og menyinnstillingen for Tomt for farge er satt til Forts. m/svart.
Bytt fargerekvisita.
Én eller flere farger skrives ikke ut, eller er unøyaktige.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Løse problemer med fargedokumenter
Det kan være forseglingsteip på skriverkassettene.
Kontroller at forseglingsteipen er helt fjernet fra skriverkassettene.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.
Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Enheten brukes kanskje under ekstremt fuktige forhold.
Kontroller at enhetens miljø oppfyller spesifikasjonene for luftfuktighet.
Én eller flere skriverkassetter kan være defekte.
Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme. Se Skifte ut skriverkassetter.
Produktet er konfigurert til å overstyre Skift ut <farge> kassett-meldingen og fortsette å skrive ut.
Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme. Se Skifte ut skriverkassetter.
Det kan hende at én eller flere kassetter ikke er satt riktig på plass av skrivermotoren.
Fjern kassettene, og sett dem inn igjen.
En farge skrives ut ujevnt etter at du har satt i en ny skriverkassett.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Løse problemer med fargedokumenter
En annen skriverkassett kan være defekt.
Ta ut skriverkassetten med fargen som skrives ut ujevnt, og sett kassetten på plass igjen.
Produktet er konfigurert til å overstyre Skift ut <farge> kassett-meldingen og fortsette å skrive ut.
Skift ut skriverkassetter som er nesten tomme. Se Skifte ut skriverkassetter.
Det er dårlig samsvar mellom fargene på utskriften og fargene som vises på skjermen.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Løse problemer med fargedokumenter
Fargene på datamaskinskjermen kan være forskjellige fra utskriften.
Se Tilpasse farger.
Hvis veldig lyse eller veldig mørke farger på skjermen ikke skrives ut, kan det hende at programmet tolker veldig lyse farger som hvitt eller veldig mørke farger som svart.
Hvis det er mulig, bør du unngå å bruke veldig lyse eller veldig mørke farger.
Utskriftsmaterialet som brukes, oppfyller kanskje ikke HPs spesifikasjoner.
Prøv en annen type papir, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere.
Fargesider har ujevn utførelse.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Løse problemer med fargedokumenter
Utskriftsmaterialet kan være for grovt.
Bruk glattere papir eller utskriftsmateriale, for eksempel papir med høy kvalitet, som er beregnet på fargelaserskrivere. Glattere papir gir generelt bedre resultater.
HP Color Laserjet CP2020 Løse problemer med fargedokumenter