Informasjon om varemerker og opphavsrett

Informasjon om varemerker og opphavsrett


Copyright og lisens

© 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduksjon, tilpasning eller oversettelse uten skriftlig tillatelse på forhånd er forbudt, med unntak av tillatelser gitt under lover om opphavsrett.

Opplysningene i dette dokumentet kan endres uten varsel.

De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester er angitt i uttrykte garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal oppfattes som en tilleggsgaranti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Edition 2, 09/2008

Delenummer: CB493-90919

Varemerker

Adobe®, Acrobat® og PostScript® er varemerker for Adobe Systems Incorporated.

ENERGY STAR® og ENERGY STAR-logoen® er registrerte merker for miljøverndepartementet i USA.

Corel® er et varemerke eller registrert varemerke for Corel Corporation eller Corel Corporation Limited.

Microsoft®, Windows® og Windows®XP er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

Windows Vista™ er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller i andre land.

HP Color Laserjet CP2020 Informasjon om varemerker og opphavsrett