Sett forfra og fra siden

Sett forfra og fra siden


HP Color Laserjet CP2020 owl wa front Sett forfra og fra siden

1
Utskuff (tar 125 ark med vanlig papir)
2
Utvidelse for Legal-utmating
3
Frontdeksel (gir tilgang til skriverkassettene)
4
Skuff 1 (flerfunksjonsskuff)
5
Skuff 2 (tar 250 ark med vanlig papir og gir tilgang til fastkjørt papir)
6
Skuff 3 (ekstrautstyr, tar 250 ark med vanlig papir)
7
Strømbryter
8
Kontrollpanel
9
DIMM-dør (for å legge til ekstra minne)
HP Color Laserjet CP2020 Sett forfra og fra siden