Tilpasse farger ved hjelp av paletten med basisfarger i Microsoft Office

Tilpasse farger ved hjelp av paletten med basisfarger i Microsoft Office


Du kan bruke HP ToolboxFX til å skrive ut en palett med basisfarger i Microsoft Office. Bruk denne paletten til å velge farger som du vil bruke i dokumenter som skrives ut. Den viser de faktiske fargene som skrives ut når du velger disse basisfargene i et Microsoft Office-program.

1.
Velg Hjelp-mappen i HP ToolboxFX.
2.
Under Verktøy for fargeutskrift velger du Skriv ut basisfarger.
3.
Juster fargen i dokumentet slik at den samsvarer med fargevalget på fargeutskriftspaletten.
HP Color Laserjet CP2020 Tilpasse farger ved hjelp av paletten med basisfarger i Microsoft Office