Rengjøre produktet

Rengjøre produktet


Under utskrift kan det samle seg opp papir, toner og støvpartikler inne i produktet. Over tid kan en slik oppsamling føre til problemer med utskriftskvaliteten, for eksempel tonerflekker eller tonersøl. Dette produktet har en rensemodus som kan rette opp og forhindre disse problemene.

Rense produktet ved hjelp av HP ToolboxFX
1.
Åpne HP ToolboxFX. Se Åpne HP ToolboxFX.
2.
Klikk på Enhetsinnstillinger-mappen, og klikk deretter på Service-siden.
3.
I området for Rensemodus klikker du på Start for å sette i gang rengjøringsprosessen.

Produktet behandler én side, og går deretter tilbake til Klar-status når rengjøringsprosessen er fullført.

Rense produktet ved hjelp av kontrollpanelet
1.
Trykk på OK for å åpne menyene.
2.
Trykk på knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Rengjøre produktet) eller Høyre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Rengjøre produktet) for å merke Service.
3.
Trykk på OK. En stjerne (*) vises ved siden av det aktive valget.
4.
Trykk på knappen Venstre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Rengjøre produktet) eller Høyre pil (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Rengjøre produktet) for å merke Rensemodus.
5.
Trykk på OK.
Rense produktet ved hjelp av den innebygde webserveren.
1.
Åpne den innebygde webserveren.
2.
Klikk på kategorien Innstillinger.
3.
Klikk på menyen Service.
4.
Klikk på Start.
HP Color Laserjet CP2020 Rengjøre produktet