Hendelseslogg

Hendelseslogg


Hendelsesloggen er en tabell som inneholder koder som svarer til feilmeldinger som har blitt vist i produktets kontrollpanelvindu, en kort beskrivelse av hver feil og antallet sider som ble skrevet ut da hver feil oppsto. Du finner mer informasjon om feilmeldinger under Kontrollpanel- og statusvarselmeldinger.

HP Color Laserjet CP2020 Hendelseslogg