Utskriftstetthet

Utskriftstetthet


Bruk disse innstillingene til å foreta små justeringer i mengden toner som brukes for hver farge for utskriftene.


Kontraster. Kontrast er graden av forskjell mellom lyse (høylys) og mørke (skygge) farger. Hvis du vil øke den generelle rekkevidden mellom lyse og mørke farger, må du øke innstillingen Kontraster.

Lyse partier. Høylyse farger er farger som nesten er hvite. Hvis du vil gjøre disse fargene mørkere, øker du innstillingen Lyse partier. Denne justeringen påvirker ikke farger av typen mellomtone eller skygge.

Mellomtoner. Mellomtoner er farger som ligger midt mellom hvite og mørke farger. Hvis du vil at mellomtoner skal gjøres mørkere, øker du innstillingen Mellomtoner. Denne justeringen har ikke innvirkning på uthevingsfarger og skyggefarger.

Skygger. Skygger er farger som nesten er helt mørke. Hvis du vil at farger av typen skygge skal gjøres mørkere, øker du innstillingen Skygger. Denne justeringen påvirker ikke farger av typen høylys eller mellomtone.
HP Color Laserjet CP2020 Utskriftstetthet