Papirhåndtering

Papirhåndtering


Bruk disse alternativene til å konfigurere standardinnstillingene. Dette er de samme alternativene som er tilgjengelige på menyene på kontrollpanelet. Hvis du ønsker mer informasjon, se Kontrollpanelmenyer.

De følgende alternativene er tilgjengelige for håndtering av utskriftsjobber når produktet er tomt for utskriftsmateriale:


Velg Vent på at papir blir lagt inn.

Velg Avbryt i rullegardinlisten Handling ved tomt for papir for å avbryte utskriftsjobben.

Velg Overstyr i rullegardinlisten Tidspunkt for tomt for papir for å sende utskriftsjobben til en annen papirskuff.

Feltet Tidspunkt for tomt for papir angir hvor lenge produktet venter før det handler i henhold til valgene dine. Du kan angi fra 0 til 3600 sekunder.

HP Color Laserjet CP2020 note Papirhåndtering MERK:

Du må klikke på Bruk før endringene trer i kraft.

HP Color Laserjet CP2020 Papirhåndtering