Andre koblinger

Andre koblinger


Denne delen inneholder koblinger til Internett. Du må ha tilgang til Internett for å kunne bruke disse koblingene. Hvis du bruker ekstern pålogging og ikke koblet til da du åpnet HP ToolboxFX, må du koble deg til før du kan vise disse webområdene. Du må kanskje lukke HP ToolboxFX og åpne den på nytt for å koble til.


HP Instant Support. Kobler til webområdet HP Instant Support.

Støtte og feilsøking. Kobler til støttesiden for produktet, der du kan søke etter hjelp til et bestemt problem.

Produktregistrering. Kobler til HPs webområde for produktregistrering.
HP Color Laserjet CP2020 Andre koblinger