HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP

HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP


Hewlett-Packard Company kan ikke anbefale bruk av andre skriverkassetter enn HPs, verken nye eller refabrikkerte.

HP Color Laserjet CP2020 note HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP MERK:

Skader som oppstår som følge av bruk av en skriverkassett som ikke er fra HP, dekkes ikke av HPs garanti- og serviceavtaler.

Hvis du vil installere en ny HP-skriverkassett, går du til Skifte ut skriverkassetter. Hvis du vil resirkulere den brukte kassetten, følger du instruksjonene som følger med den nye kassetten.

HP Color Laserjet CP2020 HPs retningslinjer for skriverkassetter som ikke er produsert av HP