Netwerkconfiguratiepagina

Netwerkconfiguratiepagina


De netwerkconfiguratiepagina bevat de huidige instellingen en eigenschappen van de netwerkkaart van het apparaat. Voer de volgende stappen uit om de netwerkconfiguratiepagina af te drukken vanaf het apparaat.

1.
Op het bedieningspaneel drukt u op OK.
2.
Gebruik de pijlen om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op OK.
3.
Gebruik de pijlen om Netwerkrapport te selecteren en druk vervolgens op OK.
HP Color Laserjet CP2020 Netwerkconfiguratiepagina