Configuratiepagina

Configuratiepagina


De configuratiepagina bevat de huidige instellingen en eigenschappen van het apparaat. Voer de volgende stappen uit om de configuratiepagina af te drukken vanaf het apparaat.

1.
Op het bedieningspaneel drukt u op OK.
2.
Gebruik de pijlen om Rapporten te selecteren en druk vervolgens op OK.
3.
Gebruik de pijlen om Config-rapport te selecteren en druk vervolgens op OK.
HP Color Laserjet CP2020 Configuratiepagina