Instelling van Storingsherstel wijzigen

Instelling van Storingsherstel wijzigen


Als de functie Storingsherstel is ingeschakeld, worden pagina’s die tijdens de storing zijn beschadigd, automatisch opnieuw afgedrukt.

Gebruik HP ToolboxFX om de functie Storingsherstel in te schakelen.

1.
Open HP ToolboxFX.
2.
Klik op de map Apparaatinstellingen en vervolgens op Systeeminstellingen.
3.
Selecteer naast Storingsherstel ook Aan in de vervolgkeuzelijst.
HP Color Laserjet CP2020 Instelling van Storingsherstel wijzigen