Problemen oplossen met Mac OS X

Problemen oplossen met Mac OS X


HP Color Laserjet CP2020 note Problemen oplossen met Mac OS X OPMERKING:

Als u het product installeert met behulp van een USB-aansluiting, sluit de USB-kabel dan niet aan op het product en de computer voordat u de software hebt geïnstalleerd. Aansluiten van de USB-kabel heeft tot gevolg dat Mac OS X het product automatisch installeert, maar die installatie is niet correct. U moet het product verwijderen, de USB-kabel loskoppelen, de software opnieuw installeren van de cd-rom bij het product en de USB-kabel pas aansluiten wanneer de software daar om vraagt.

De printerdriver wordt niet weergegeven in de lijst van Afdrukbeheer of het Hulpprogramma voor printerinstelling
Oorzaak
Oplossing
Mogelijk is de software van het product niet of niet goed geïnstalleerd.
Controleer of het PPD-bestand van het product zich in de volgende map op de harde schijf bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal>.lproj. Hierbij staat <taal> voor de tweeletterige taalcode van de taal die u gebruikt. Installeer de software zo nodig opnieuw. Zie de starthandleiding voor instructies.
Het PPD-bestand is beschadigd.
Verwijder het PPD-bestand uit de volgende map op de vaste schijf: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal>.lproj. Hierbij staat <taal> voor de tweeletterige taalcode van de taal die u gebruikt. Installeer de software opnieuw. Zie de starthandleiding voor instructies.

De naam van het product, het IP-adres, of de Bonjour-printernaam verschijnt niet in de afdruklijst in het Print & Fax Center of het hulprogramma Printerinstelling.
Oorzaak
Oplossing
Het product is mogelijk niet gereed.
Zorg dat de kabels correct zijn aangesloten, dat het product is ingeschakeld en dat het Klaar-lampje brandt. Als u de printer aansluit via een USB- of ethernethub, sluit u deze rechtstreeks aan op de computer of gebruikt u een andere poort.
Wellicht is de verkeerde soort aansluiting geselecteerd.
Zorg dat USB, IP Printing, of Bonjour geselecteerd is, afhankelijk van het soort verbinding.
De verkeerde productnaam, Bonjour-hostnaam of het onjuiste IP-adres wordt gebruikt.
Druk een configuratiepagina af (zie Informatiepagina’s). Controleer of de naam van het product, het IP-adres of de Bonjour-hostnaam op de configuratiepagina overeenkomt met de naam van het product, het IP-adres en de Bonjour-hostnaam in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.
Vervang de interfacekabel door een kabel van goede kwaliteit.

Het geselecteerde product wordt niet automatisch geconfigureerd door de printerdriver in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie.
Oorzaak
Oplossing
Het product is mogelijk niet gereed.
Zorg dat de kabels correct zijn aangesloten, dat het product is ingeschakeld en dat het Klaar-lampje brandt. Als u de printer aansluit via een USB- of ethernethub, sluit u deze rechtstreeks aan op de computer of gebruikt u een andere poort.
Mogelijk is de software van het product niet of niet goed geïnstalleerd.
Controleer of het PPD-bestand van het product zich in de volgende map op de harde schijf bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal>.lproj. Hierbij staat <taal> voor de tweeletterige taalcode van de taal die u gebruikt. Installeer de software zo nodig opnieuw. Zie de starthandleiding voor instructies.
Het PPD-bestand is beschadigd.
Verwijder het PPD-bestand uit de volgende map op de vaste schijf: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<taal>.lproj. Hierbij staat <taal> voor de tweeletterige taalcode van de taal die u gebruikt. Installeer de software opnieuw. Zie de starthandleiding voor instructies.
De interfacekabel is defect of van slechte kwaliteit.
Vervang de interfacekabel door een kabel van goede kwaliteit.

Een afdruktaak werd niet naar de gewenste printer verzonden.
Oorzaak
Oplossing
De afdrukwachtrij is wellicht gestopt.
Herstart de afdrukwachtrij. Open Print Monitor en selecteer Taken starten.
Er wordt gebruik gemaakt van een foutieve productnaam, een foutief IP-adres, of een foutieve Bonjour-printernaam.
Druk een configuratiepagina af (zie Informatiepagina’s). Controleer of de naam van het product, het IP-adres, of de Bonjour-printernaam op de configuratiepagina overeenkomt met de productnaam, het IP-adres of de Bonjour-printernaam het Print Fax Center of het hulprogramma Printerinstelling.

Een EPS-bestand wordt afgedrukt met onjuiste lettertypen
Oorzaak
Oplossing
Dit probleem doet zich in sommige programma’s voor.

Download voordat u gaat afdrukken de lettertypen in het EPS-bestand naar het product.

Verzend het bestand in ASCII-indeling in plaats van in de binaire codering.

Er kan niet worden afgedrukt vanaf een USB-kaart van derden
Oorzaak
Oplossing
Deze fout doet zich voor wanneer de software voor USB-printers niet is geïnstalleerd.
Als u een USB-kaart van derden toevoegt, hebt u mogelijk de USB Adapter Card Support-software van Apple nodig. De recentste versie van deze software is beschikbaar op de website van Apple.

Als het product is aangesloten via een USB-kabel, wordt het product niet weergegeven in Afdrukbeheer of Printerconfiguratie van Macintosh nadat de driver is geselecteerd.
Oorzaak
Oplossing
Dit probleem wordt veroorzaakt door een software- of een hardwareonderdeel.
Softwareproblemen oplossen

Controleer of uw Macintosh USB ondersteunt en beschikt over de juiste USB-software van Apple.

Controleer of het Macintosh-besturingssysteem Mac OS X v10.28 of hoger is.
Hardwareproblemen oplossen

Controleer of het product is ingeschakeld.

Controleer of de USB-kabel op de juiste wijze is aangesloten.

Controleer of u de juiste high-speed USB-kabel gebruikt.

Controleer of er niet te veel USB-apparaten vermogen uit de keten afnemen. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host-computer.

Controleer of er meer dan twee USB-hubs achter elkaar in de keten zijn aangesloten die geen eigen voeding hebben. Koppel alle apparaten los van de keten en sluit de kabel rechtstreeks aan op de USB-poort op de host-computer.
HP Color Laserjet CP2020 note Problemen oplossen met Mac OS X OPMERKING:

Het iMac-toetsenbord is een USB-hub zonder eigen voeding.

HP Color Laserjet CP2020 Problemen oplossen met Mac OS X