Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten

Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten


De berichten op het bedieningspaneel geven de huidige status van het product weer en signaleren situaties waarin actie ondernomen moet worden.

Statuswaarschuwingsberichten worden op het scherm van de computer weergegeven (in aanvulling op berichten op het bedieningspaneel) als er problemen optreden met het product. Als er een statuswaarschuwingsbericht is, verschijnt er een HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten in de kolom Statuswaarschuwing in de volgende tabel.

Berichten op het bedieningspaneel verschijnen tijdelijk en het kan nodig zijn dat u het bericht bevestigt door op OK te drukken om verder te gaan met afdrukken of op X te drukken om de taak te annuleren. Bij bepaalde berichten wordt de taak mogelijk niet voltooid of wordt de afdrukkwaliteit beïnvloed. Als het bericht betrekking heeft op het afdrukken en de functie voor automatisch doorgaan is ingeschakeld, wordt geprobeerd om de afdruktaak te hervatten wanneer het bericht 10 seconden op het scherm is weergegeven zonder dat u dit hebt bevestigd.

Bij sommige berichten lost het opnieuw opstarten van het product het probleem op. Als een kritieke fout aanhoudt, moet het product mogelijk worden nagekeken.

Statuswaarschuwing
Bericht op het bedieningspaneel
Beschrijving
Aanbevolen handeling
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
<Kleur> op verkeerde plaats
Er is een printcartridge geïnstalleerd in de onjuiste sleuf.
Controleer of alle printcartridges zich in de juiste houder bevinden. De printcartridges worden van voor naar achter in de volgende volgorde geïnstalleerd: zwart, cyaan, magenta, geel.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
<kleur> printcass. bestellen
De aangegeven printcartridge is bijna aan het einde van de levensduur.
Bestel de aangegeven printcartridge. Het afdrukken wordt voortgezet totdat Vervang <kleur> printcass. wordt weergegeven.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
10.00.XX Toebehorenfout
Het accessoiregeheugen van een van de printcartridges kan niet worden gelezen of ontbreekt.

10.0000 = fout in accessoiregeheugen bij zwart

10.0001 = fout in accessoiregeheugen bij cyaan

10.0002 = fout in accessoiregeheugen bij magenta

10.0003 = fout in accessoiregeheugen bij geel
Plaats de printcartridge opnieuw.
Schakel het product uit en weer in.
Als het probleem niet is opgelost, vervangt u de cartridge.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
10.10.XX Toebehorenfout

10.1000 = accessoiregeheugen bij zwart ontbreekt

10.1001 = accessoiregeheugen bij cyaan ontbreekt

10.1002 = accessoiregeheugen bij magenta ontbreekt

10.1003 = accessoiregeheugen bij geel ontbreekt
Controleer het E-etiket. Als het defect of beschadigd is, moet u de cartridge vervangen.
Controleer of de cartridge op de juiste locatie is geïnstalleerd.
Verwijder de cartridge en installeer deze opnieuw, en schakel het apparaat vervolgens uit en opnieuw in.
Als deze fout optreedt bij een kleurencartridge, probeer dan de cartridge om te wisselen met een andere kleurencartridge in de lade. Als hetzelfde bericht verschijnt, dan is er een probleem met de motor. Als er een ander 10.10.XX-bericht verschijnt, moet u de cartridge vervangen.
49 Fout
Schakel uit/in
Er is een interne fout opgetreden.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
50.X Fuserfout
Schakel uit/in
Er is een fout bij de fuser opgetreden.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Schakel het product uit, wacht ten minste 25 minuten en schakel het product weer in.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
51.XX Fout
Schakel uit/in
Er is een interne hardwarefout opgetreden in het product.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
54.XX Fout
Schakel uit/in
Er is een fout opgetreden bij een van de interne sensoren in het product.

54.15 = geel

54.16 = magenta

54.17 = cyaan

54.18 = zwart
1.
Open de klep naar de cartridgelade en schuif de cartridgelade uit.
2.
Controleer het witte mechanisme op de betreffende cartridge. Dit bevindt zich op de rechterzijde van de cartridge.
3.
Duw het mechanisme traag naar binnen en naar buiten. Er wordt een zwart vlaggetje naar boven geschoven als u op het mechanisme duwt. De beweging moet vloeiend zijn. Is dit niet het geval, duw dan herhaaldelijk om eventuele blokkeringen te verwijderen.
4.
Duw de cartridgelade naar binnen en sluit de klep.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
55.X Fout
Schakel uit/in
Er is een interne fout opgetreden.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
57 X Ventil.-fout
Schakel uit/in
Er is een probleem opgetreden met de interne ventilator van het product.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
59.X Fout
Schakel uit/in
Er is een probleem opgetreden met een van de motoren in het product.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
79 Fout
Schakel uit/in
Er is een interne firmwarefout opgetreden in het product.
Schakel het product uit, wacht minimaal 30 seconden, schakel het product weer in en wacht tot het product wordt geïnitialiseerd.
Verwijder de spanningsbeveiliger als u er een gebruikt. Sluit het product rechtstreeks aan op het stopcontact. Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
79 Servicefout
Schakel uit/in
Er is een incompatibele DIMM geïnstalleerd.
1.
Schakel het product uit.
2.
Installeer een DIMM die door het product wordt ondersteund. Raadpleeg Service en ondersteuning voor een lijst met ondersteunde DIMM’s. Raadpleeg Geheugen- en lettertype-DIMM’s installeren voor instructies voor het installeren van een DIMM.
3.
Schakel het product in.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Achterklep open
De achterklep van het product is open.
Sluit de klep.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Afdruk mislukt
Druk op [OK]. Als fout blijft, zet uit en aan
Het product kan de pagina niet verwerken.
Druk op OK om verder te gaan met het afdrukken van de taak. De uitvoer wordt mogelijk beïnvloed door het probleem.
Zet het apparaat uit en weer aan als de fout zich blijft voordoen. Verzend de afdruktaak opnieuw.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Ander formaat in lade #
Laad [formaat]. Druk op [OK]
Het product heeft afdrukmateriaal in de lade waargenomen dat niet overeenkomt met de configuratie voor de lade.
Plaats het juiste afdrukmateriaal in de lade of configureer de lade voor het formaat dat u hebt geplaatst. Zie Papier en afdrukmateriaal plaatsen.
Apparaatfout
Druk op [OK]
Er is een interne fout opgetreden.
Druk op OK om de taak te hervatten.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Bestel toebeh.
Meer dan een van de benodigdheden is bijna op.
Controleer de indicators voor de resterende hoeveelheden op het bedieningspaneel of druk een pagina met informatie over de status van de benodigdheden af om te bepalen welke cartridges bijna leeg zijn. Zie Informatiepagina’s.
Bestel de aangegeven printcartridges. Het afdrukken gaat verder totdat Vervang <kleur> printcass. verschijnt.
Raadpleeg Benodigdheden en accessoires voor meer informatie.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Drukfout
Druk op [OK]
Afdrukmateriaal is vertraagd door het product gevoerd.
Druk op OK om het bericht te wissen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Gebr. <kleur> cassett.in gebr.
Er is een gebruikte printcartridge gedetecteerd en geaccepteerd.
Geen actie nodig.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Gebr. toebehoren in gebr.
Er zijn gebruikte printcartridges geïnstalleerd.
Geen actie nodig.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Gebruikt onderdeel geïnstalleerd
Accept. door op OK te drukken
Er is een gebruikte printcartridge geïnstalleerd.
Druk op OK om verder te gaan.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Gehg. bijna vol
Druk op [OK]
Probeer later opnieuw of schakel uit & in
Het productgeheugen is bijna vol.
Druk op OK om de taak te voltooien of druk op X om de taak te annuleren.
Verdeel de taak in kleinere taken met minder pagina’s.
Raadpleeg Geheugen- en lettertype-DIMM’s installeren voor meer informatie over het uitbreiden van het productgeheugen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Haal transportbeveil. van <kleur> cassette weg.
Een printcartridge is vergrendeld met een transportvergrendeling.
Controleer of de transportvergrendeling van de printcartridge is verwijderd.
Handm. Dubbelz.
Plaats lade #. Druk op [OK]
De eerste zijde van een handmatige dubbelzijdige afdruktaak is afgedrukt en het papier moet nu worden geplaatst om de tweede zijde af te drukken.
Plaats de pagina in de aangegeven lade met de te bedrukken zijde omhoog en de bovenkant van de pagina van u af. Druk vervolgens op OK.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Handmatige invoer <TYPE> <FORMAAT>
Druk op [OK] voor beschikbaar afdrukmateriaal
Het product is ingesteld op de modus handmatige invoer.
Druk op OK om het bericht te wissen of plaats het juiste afdrukmateriaal in lade 1.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Laad papier
Alle laden zijn leeg.
Plaats afdrukmateriaal.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Niet-HP toebeh. geplaatst
Er is een onderdeel geïnstalleerd dat niet van HP is.
Dit bericht wordt tijdelijk weergegeven en verdwijnt na enkele seconden.
Als u denkt dat u HP-toebehoren heeft, gaat u naar http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
Service of reparaties als gevolg van het gebruik van een onderdeel van een andere producent dan HP vallen niet onder de garantie van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Onderdeel vervangen
Negeren in gebruik
Het item Benodigdheden vervangen van het menu Afdrukkwaliteit is ingesteld op Negeer op.
U kunt doorgaan met afdrukken tot u een afname in de afdrukkwaliteit waarneemt.
Zie Menu Systeeminstellingen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Ongeld. stuurpr.
Druk op [OK]
U gebruikt een onjuiste printerdriver.
Selecteer de juiste printerdriver.
Origineel HP-onderdeel geplaatst
Er is een origineel HP-onderdeel geïnstalleerd. Dit bericht wordt kort weergegeven nadat het onderdeel is geïnstalleerd en wordt dan vervangen door het bericht Klaar.
Geen actie nodig.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Plaats <kleur> cartridge
De cartridge is niet geïnstalleerd of onjuist geïnstalleerd.
Installeer de printcartridge. Zie Printcartridges vervangen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Plaats lade # <SOORT> <FORMAAT>
Er is een lade geconfigureerd voor de soort en het formaat afdrukmateriaal die voor de afdruktaak nodig zijn, maar de lade is leeg.
Plaats het juiste afdrukmateriaal in de lade of druk op OK om afdrukmateriaal in een andere lade te gebruiken.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Plaats lade 1 <SOORT> <FORMAAT>
Er zijn geen laden geconfigureerd voor de soort en het formaat afdrukmateriaal die voor de afdruktaak nodig zijn.
Plaats het juiste afdrukmateriaal in lade 1 of druk op OK om afdrukmateriaal in een andere lade te gebruiken.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Storing in <locatie>
Er heeft zich een papierstoring voorgedaan.
Verhelp de storing op de locatie die wordt aangegeven. Gewoonlijk wordt de rest van de taak vanzelf afgedrukt. Probeer de taak opnieuw af te drukken als dit niet het geval is.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Storing in lade <X>
Verhelp storing en druk op [OK]
Er heeft zich een papierstoring voorgedaan.
Verhelp de storing op de locatie die wordt aangegeven en druk dan op OK.
Als deze fout zich blijft voordoen, neem dan contact op met de ondersteuning van HP.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Verkeerde onderdelen
Meer dan een printcartridge is geïnstalleerd in de onjuiste sleuf.
Controleer of alle printcartridges zich in de juiste houder bevinden. De printcartridges worden van voor naar achter in de volgende volgorde geïnstalleerd: zwart, cyaan, magenta, geel.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Vervang <kleur> printcass.
Het einde van de levensduur van de printcartridge is bereikt.
Vervang de cartridge. Zie Printcartridges vervangen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Verwijder transportvergrendeling van alle cartridges
Een of meer printcartridges zijn vergrendeld met een transportvergrendeling.
Controleer of alle transportvergrendelingen van de printcartridges zijn verwijderd.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Verwijder verpakking van achterklep
De twee transportvergrendelingen zijn niet verwijderd van de achterste rol.
Open de achterklep en verwijder de transportvergrendelingen.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Voorklep open
De voorklep van het product is open.
Sluit de klep.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten
Vul lade 1 met gewoon <FORMAAT>
Reinigingsmodus [OK] om te starten
Het product is klaar om het reinigingsproces uit te voeren.
Plaats gewoon papier van het aangegeven formaat in lade 1 en druk dan op OK.
HP Color Laserjet CP2020 Berichten op het bedieningspaneel en statuswaarschuwingsberichten