Papierverwerking

Papierverwerking


Met deze opties kunt u de standaardinstellingen configureren. Deze opties zijn tevens beschikbaar in de menu’s op het bedieningspaneel. Raadpleeg Menu’s op het bedieningspaneel voor meer informatie.

De volgende opties zijn beschikbaar voor het verwerken van afdruktaken als het afdrukmateriaal op is:


Selecteer Wacht tot papier is geplaatst.

Selecteer Annuleren in de vervolgkeuzelijst Actie na papier op om de afdruktaak te annuleren.

Selecteer Negeren in de vervolgkeuzelijst Actie na papier op om de afdruktaak naar een andere papierlade te sturen.

In het veld Tijd na papier op wordt opgegeven hoe lang het product wacht alvorens uw selecties uit te voeren. U kunt de tijd instellen tussen 0 en 3600 seconden.

HP Color Laserjet CP2020 note Papierverwerking OPMERKING:

De wijzigingen treden pas in werking nadat u op Toepassen hebt geklikt.

HP Color Laserjet CP2020 Papierverwerking