Apparaatinstellingen

Apparaatinstellingen


De map Apparaatinstellingen bevat koppelingen naar de volgende hoofdpagina’s:


Apparaatgegevens. Hier vindt u informatie, zoals de beschrijving van het product en een contactpersoon.

Papierverwerking. Laden configureren of de productinstellingen voor papierverwerking wijzigen, zoals het standaardpapierformaat en de standaardpapiersoort.

Afdrukken. Hier kunt u de standaard afdrukinstellingen van het product wijzigen, zoals het aantal exemplaren en de afdrukstand.

PCL5c. De PCL-instellingen wijzigen.

PostScript. De PS-instellingen wijzigen.

Afdrukkwaliteit. De instellingen voor afdrukkwaliteit wijzigen.

Afdrukdichtheid. Hier kunt u de instellingen voor de afdrukdichtheid wijzigen, zoals contrast, accenten, middentinten en schaduwen.

Papiersoorten. De instelling van de modus wijzigen per soort afdrukmateriaal, bijvoorbeeld briefhoofdpapier, geperforeerd papier of glanzend papier.

Systeeminstellingen. De instellingen van het systeem wijzigen, zoals voor storingsherstel en automatisch doorgaan. Wijzig de instelling voor Lage cassettedrempelwaarde. Hiermee stelt u het tonerniveau in waarbij een waarschuwing wordt gegeven dat het tonerniveau laag is.

Instellingen opslaan/herstellen. De huidige instellingen voor het product opslaan in een bestand op de computer. Gebruik dit bestand om dezelfde instellingen in een ander product te laden of de instellingen op een later tijdstip te herstellen op dit product.

Wachtwoord. Hier kunt u een wachtwoord instellen voor de beveiliging van de apparaatinstellingen. Zodra er een wachtwoord is ingesteld, zal gebruikers worden gevraagd het wachtwoord in te voeren voordat ze apparaatinstellingen kunnen wijzigen. Dit wachtwoord is hetzelfde als het wachtwoord voor de geïntegreerde webserver.

Dit gedeelte bevat informatie over de volgende onderwerpen:

HP Color Laserjet CP2020 Apparaatinstellingen