Geheugen- en lettertype-DIMM’s installeren

Geheugen- en lettertype-DIMM’s installeren


1.
Schakel het product uit en koppel alle netsnoeren en interfacekabels los.
2.
Open de DIMM-klep aan de rechterzijde van het product.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

3.
Verwijder de DIMM-klep.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

4.
Om een geïnstalleerde DIMM te vervangen, opent u de nokken aan elke kant van de DIMM-sleuf, licht u de DIMM onder een hoek naar boven, en trekt u de DIMM vervolgens uit.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

5.
Neem de nieuwe DIMM uit de antistatische verpakking, en zoek de inkeping onderaan de DIMM.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

6.
Houd de DIMM aan de randen vast en breng de inkepingen op de DIMM onder een hoek op één lijn met de DIMM-sleuf.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

7.
Druk de DIMM omlaag tot beide nokken aangrijpen op de DIMM. Als de DIMM correct is geplaatst zijn de metalen contacten niet zichtbaar.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

HP Color Laserjet CP2020 note Geheugen  en lettertype DIMMs installeren OPMERKING:

Als u problemen ondervindt bij het inbrengen van de DIMM, controleert u of de inkeping onderaan de DIMM op één lijn is gebracht met de sleuf. Als u de DIMM nog steeds niet kunt plaatsen, controleert u of u wel het juiste type DIMM gebruikt.

8.
Plaats de DIMM-klep opnieuw.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

9.
Sluit de DIMM-klep.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Geheugen  en lettertype DIMMs installeren

10.
Sluit het netsnoer en de USB- of netwerkkabel weer aan en zet het product aan.
11.
Na het installeren van geheugen- en lettertype-DIMM, zie Geheugen inschakelen.
HP Color Laserjet CP2020 Geheugen- en lettertype-DIMM’s installeren