Overzicht bedieningspaneel

Overzicht bedieningspaneel


Het bedieningspaneel van het product heeft de volgende elementen.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Overzicht bedieningspaneel

1
Display van het bedieningspaneel: Het display verschaft informatie over het product. Gebruik de menu’s op het display om productinstellingen vast te leggen.
2
Knop Pijl terug (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Overzicht bedieningspaneel): Druk op deze knop voor de volgende handelingen:

De menu’s van het bedieningspaneel verlaten.

Terugkeren naar een vorig menu in een lijst met submenu’s.

Terugkeren naar een vorig menu-item in een lijst met submenu’s (zonder wijzigingen in het menu-item op te slaan).
3
Knop Pijl naar links (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Overzicht bedieningspaneel): Druk op deze knop om door de menu’s te bladeren of om een waarde op het display te verlagen.
4
Knop OK: Druk op de knop OK voor de volgende handelingen:

De menu’s van het bedieningspaneel openen.

Een op het display van het bedieningspaneel weergegeven submenu openen.

Een menu-item selecteren.

Bepaalde fouten wissen.

Een afdruktaak starten als er een prompt op het bedieningspaneel staat (bijvoorbeeld als het bericht [OK] om af te dr wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel).
5
Knop Pijl naar rechts (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Overzicht bedieningspaneel): Druk op deze knop om door de menu’s te bladeren of om een waarde op het display te verhogen.
6
Knop Taak annuleren (X): Druk op deze knop om een afdruktaak te annuleren als het waarschuwingslampje knippert, of om de menu’s van het bedieningspaneel te sluiten.
7
Klaar-lampje (groen): Het Klaar-lampje brandt als het product gereed is om af te drukken. Het knippert als het product afdrukgegevens ontvangt.
8
Waarschuwing-lampje (oranje): Het Waarschuwing-lampje knippert als tussenkomst van de gebruiker vereist is.
HP Color Laserjet CP2020 Overzicht bedieningspaneel