Menu Service

Menu Service


Gebruik dit menu om de standaardinstellingen te herstellen, het product te reinigen en speciale modi in te stellen die de afdrukken beïnvloeden.


Menu-item
Submenu-item
Omschrijving
Reinigingsmodus
 
Gebruik deze optie om het product te reinigen als u tonervlekken of andere vlekken op de afdrukken ziet. Bij het reinigingsproces worden stof en overtollige toner uit de papierbaan verwijderd.
Als u dit item selecteert, wordt u gevraagd gewoon papier in lade 1 te plaatsen en vervolgens op OK te drukken om het reinigingsproces te starten. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.
PowerSave
 
Hiermee stelt u in hoe lang het duurt voordat de modus PowerSave wordt ingeschakeld als het product niet wordt gebruikt. Het product keert automatisch terug uit de modus PowerSave als u een afdruktaak naar het product stuurt of op een knop op het bedieningspaneel drukt.
De standaardinstelling is 15 minuten.
USB-snelheid
Hoog
Vol
Hiermee kunt u de USB-snelheid instellen op Hoog of Vol. Om het product daadwerkelijk te laten functioneren op hoge snelheid, moet hoge snelheid zijn ingeschakeld en moet het product zijn aangesloten op een EHCI-hostcontroller die ook functioneert op hoge snelheid. Dit menu-item geeft niet de huidige snelheid van het product weer.
De standaardinstelling is Hoog.
Minder omkrullen
Uit
Aan
Als afgedrukte pagina’s steeds gekruld zijn, kunt u deze optie gebruiken om een modus op het product in te stellen die het krullen vermindert.
De standaardinstelling is Uit.
Archief afdr.
Uit
Aan
Als u pagina’s afdrukt die lange tijd worden bewaard, kunt u deze optie gebruiken om een modus op het product in te stellen die uitloop van toner en stofvorming tegengaat.
De standaardinstelling is Uit.
Standaardwaarden
Ja
Nee
Alle aangepaste instellingen worden teruggezet naar de standaard fabriekswaarden.
HP Color Laserjet CP2020 Menu Service