Izvēlņu izmantošana

Izvēlņu izmantošana


1.
Lai atvērtu izvēlnes, nospiediet OK (Labi).
2.
Lai naviģētu sarakstos, nospiediet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Izvēlņu izmantošana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Izvēlņu izmantošana).
3.
Lai atlasītu atbilstošo opciju, nospiediet OK (Labi). Pie aktīvās atlases būs redzams zvaigznītes simbols (*).
4.
Lai ritinātu atpakaļ caur apakšizvēlnēm, nospiediet pogu Atpakaļvērstā bultiņa (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Izvēlņu izmantošana).
5.
Lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot izmaiņas, nospiediet X.

Turpmākajās sadaļās aprakstītas katras galvenās izvēlnes opcijas:


Izvēlne Reports (Atskaites)

Izvēlne System setup (Uzstādīšana)

Izvēlne Network config (Tīkla konfigurācija)

Izvēlne Service (Apkope)
HP Color Laserjet CP2020 Izvēlņu izmantošana