Izvēlne System setup (Uzstādīšana)

Izvēlne System setup (Uzstādīšana)


Izmantojiet šo izvēlni iekārtas pamatiestatījumu veikšanai. Izvēlnei System setup (Uzstādīšana) ir vairākas apakšizvēlnes. Katra ir aprakstīta šajā tabulā.


Izvēlnes vienums
Apakšizvēlnes vienums
Apakšizvēlnes vienums
Apraksts
Language (Valoda)
   
Atlasiet vadības paneļa displeja ziņojumu un iekārtas atskaišu valodu.
Paper setup (Papīra iestatīšana)
Def. paper size (Noklusējuma papīra izmēri)
Letter
A4
Legal
Atlasiet izmērus, kādos drukā iekšējās atskaites vai drukas darbus, kuriem nav norādīti izmēri.
 
Def. paper type (Noklusējuma papīra veids)
Parādās pieejamo apdrukājamo materiālu veidu saraksts.
Atlasiet apdrukājamā materiāla veidu, kādā drukāt iekšējās atskaites vai drukas darbus, kuriem nav norādīti izmēri.
 
Tray 1 (1. padeve)
Paper size (Papīra izmēri)
Paper type (Papīra veids)
Pieejamo izmēru un veidu sarakstā atlasiet 1. padeves noklusējuma izmēru un veidu.
 
Tray 2 (2. padeve)
Paper size (Papīra izmēri)
Paper type (Papīra veids)
Pieejamo izmēru un veidu sarakstā atlasiet 2. padeves noklusējuma izmēru un veidu.
 
Tray 3 (3. padeve)
Paper size (Papīra izmēri)
Paper type (Papīra veids)
Ja ir uzstādīta papildu 3. padeve, pieejamo izmēru un veidu sarakstā atlasiet 3. padeves noklusējuma izmēru un veidu.
 
Paper out action (Darbība, kad papīrs beidzies)
Wait forever (Gaidīt bezgalīgi)
Override (Ignorēt)
Cancel (Atcelt)
Atlasiet, kā iekārtai reaģēt, ja drukas darbs pieprasa nepieejamu apdrukājamā materiāla izmēru vai veidu vai norādītā padeve ir tukša.
Atlasiet Wait forever (Gaidīt bezgalīgi), lai liktu iekārtai gaidīt, līdz ievietosiet atbilstošo apdrukājamo materiālu un nospiedīsiet OK (Labi). Šis ir noklusējuma iestatījums.
Atlasiet Override (Ignorēt), lai pēc norādītās aizkaves drukātu uz citu izmēru vai veida papīra.
Atlasiet Cancel (Atcelt), lai pēc norādītās aizkaves automātiski atceltu drukas darbu.
Ja atlasījāt Override (Ignorēt) vai Cancel (Atcelt), vadības panelis ar uzvedni aicinās norādīt aizkaves ilgumu sekundēs. Spiediet pogu Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Izvēlne System setup (Uzstādīšana)), lai palielinātu laiku līdz pat 3600 sekundēm. Spiediet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Izvēlne System setup (Uzstādīšana)), lai samazinātu laiku.
Print quality (Drukas kvalitāte)
Restrict color (Ierobežot krāsu)
Enable color (Iespējot krāsu)
Disable color (Atspējot krāsu)
Atlasiet Enable color (Iespējot krāsu), lai darbu izdrukātu vienkrāsainu (melnbaltu) vai krāsainu atkarībā no darba. Šis ir noklusējuma iestatījums.
Atlasiet Disable color (Atspējot krāsu), lai atspējotu krāsaino drukāšanu. Visus darbus izdrukās vienkrāsainus (melnbaltus). Dažas iekšējām funkcijām paredzētās lapas joprojām tiks drukātas krāsaini.
 
Calibrate color (Krāsas kalibrācija)
After power on (Pēc ieslēgšanas)
Calibrate now (Kalibrēt tagad)
After power on (Pēc ieslēgšanas): atlasiet, cik ilgi pēc ieslēgšanas iekārtai ir jāsāk kalibrācija. Noklusējuma iestatījums ir 15 minūtes.
Calibrate now (Kalibrēt tagad): liek iekārtai nekavējoties veikt kalibrāciju. Ja notiek drukāšana, iekārta veic kalibrāciju, kad darbs ir pabeigts. Ja parādās kļūdas ziņojums, vispirms notīriet kļūdu.
 
Cartridge low (Kasetnē maz tonera)
(1-20)
Procentu slieksnis norāda, kad iekārta beidz ziņot par zemu tonera līmeni. Iekārta par statusu ziņo vadības paneļa displejā vai arī, izmantojot tonera indikatoru, ja tāds pastāv.
 
Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus)
Override out (Ignorēt, ja beigušies)
Stop at out (Apturēt darbu, ja beigušies)
Override out (Ignorēt, ja beigušies): Ja izstrādājuma lietošanas laikā tiek atklāts, ka printera kasetnes darbmūžs ir beidzies, atlasiet šo iestatījumu, lai turpinātu druku. Šīs opcijas lietošana galu galā var izraisīt nepieņemamu drukas kvalitāti. Ņemiet vērā, ka nomaiņas kasetnei jābūt pieejamai, kad drukas kvalitāte kļūs nepieņemama.
Stop at out (Apturēt darbu, ja beigušies): Ja izstrādājuma lietošanas laikā tiek atklāts, ka printera kasetnes darbmūžs ir beidzies, atlasiet šo iestatījumu, lai pārtrauktu druku. Šis ir noklusējuma iestatījums. Turpmākā druka ir iespējama, lietojot Override out (Ignorēt, ja beigušies). Kamēr drukas kvalitāte ir pieņemama, tūlītēja izejmateriālu nomaiņa nav nepieciešama.
Informācija par atlikušo tonera daudzumu nav pieejama, ja drukājat režīmā Override out (Ignorēt, ja beigušies).
Kad HP izejmateriālu darbmūžs ir beidzies, HP Premium aizsardzības garantija attiecībā uz šiem izejmateriāliem arī beidzās. Papildinformāciju skatiet Paziņojums par drukas kasetņu ierobežoto garantiju.
 
Color Supply Out (Beigusies krāsu padeve)
Stop Printing (Pārtraukt drukāšanu) (noklusējums)
Continue Black (Turpināt ar melno)
Stop Printing (Pārtraukt drukāšanu): Ja izstrādājuma lietošanas laikā tiek atklāts, ka krāsu kasetnes darbmūžs ir beidzies, druka tiek pārtraukta. Šis ir noklusējuma iestatījums.
Continue Black (Turpināt ar melno): Ja izstrādājuma lietošanas laikā tiek atklāts, ka krāsu kasetnes darbmūžs ir beidzies, turpiniet druku, lietojot tikai melnu tinti.
 
Adjust Alignment (Pielāgot līdzinājumu)
Print Test Page (Drukāt testa lapu)
Adjust Tray <X> (Pielāgot <X>. tekni)
Print Test Page (Drukāt testa lapu): drukājiet testa lapu, kas ļauj pārbaudīt printera līdzinājumu.
Adjust Tray <X> (Pielāgot <X>. tekni): pielāgojiet konkrētās padeves līdzinājumu.
Display contrast (Ekrāna kontrasts)
Lightest (Gaišākais)
Lighter (Gaišāks)
Medium (Vidējs)
Darker (Tumšāks)
Darkest (Ļoti tumšs)
 
Atlasiet displeja kontrasta līmeņus. Noklusējuma iestatījums ir Medium (Vidējs).
HP Color Laserjet CP2020 Izvēlne System setup (Uzstādīšana)