Vadības paneļa apskats

Vadības paneļa apskats


Uz iekārtas vadības paneļa ir šādi elementi.

HP Color Laserjet CP2020 owl cp Vadības paneļa apskats

1
Vadības paneļa displejs: displejs sniedz informāciju par iekārtu. Izmantojiet displeja izvēlnes, lai veiktu iekārtas iestatīšanu.
2
Poga Atpakaļvērstā bultiņa (HP Color Laserjet CP2020 arrow back Vadības paneļa apskats): izmantojiet šo pogu šādām darbībām:

Iziešana no vadības paneļa izvēlnēm.

Ritināšana atpakaļ uz apakšizvēlņu saraksta iepriekšējām izvēlnēm.

Ritināšana atpakaļ uz iepriekšējo apakšizvēlņu saraksta izvēlnes vienumu (nesaglabājot izmaiņas izvēlnes vienumā).
3
Poga Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Vadības paneļa apskats): izmantojiet šo pogu, lai naviģētu izvēlnēs vai samazinātu displejā redzamo vērtību.
4
Poga OK (Labi): nospiediet pogu OK (Labi), lai veiktu šādas darbības:

Vadības paneļa izvēlņu atvēršana.

Vadības paneļa displejā redzamas apakšizvēlnes atvēršana.

Izvēlnes vienuma atlasīšana.

Atsevišķu kļūdu notīrīšana.

Kad parādās attiecīga vadības paneļa izvēlne (piemēram, kad vadības paneļa displejā parādās ziņojums [OK] to print (Drīkst drukāt)), sāciet drukas darbu.
5
Poga Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Vadības paneļa apskats): izmantojiet šo pogu, lai naviģētu izvēlnēs vai palielinātu displejā redzamo vērtību.
6
Poga Cancel Job (Atcelt darbu) (X): nospiediet šo pogu, lai atceltu drukas darbu, kad zibsnī brīdinājuma indikators, vai izietu no vadības paneļa izvēlnēm.
7
Indikators Ready (Gatavs) (zaļš): indikators Ready (Gatavs) ir ieslēgts, kad iekārta ir gatava drukāšanai. Tas mirgo, kad iekārta saņem drukājamos datus.
8
Indikators Attention (Brīdinājums) (dzintarkrāsā): indikators Attention (Brīdinājums) mirgo, kad iekārtai nepieciešama lietotāja uzmanība.
HP Color Laserjet CP2020 Vadības paneļa apskats