Apakštīkli

Apakštīkli


Kad organizācijai tiek piešķirta konkrētas tīkla klases IP tīkla adrese, šajā atrašanās vietā netiek nodrošināta vairāku tīklu klātbūtne. Lokālā tīkla administratori izmanto apakštīklus, lai sadalītu tīklu vairākos atšķirīgos apakštīklos. Tīkla sadalīšana apakštīklos var nodrošināt labāku veiktspēju un uzlabot ierobežota tīkla adrešu telpas izmantošanu.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP Color Laserjet CP2020 Apakštīkli