TCP/IP

TCP/IP


Tāpat kā kopīga valoda, kuru cilvēki izmanto saziņai ar citiem, TCP/IP (pārraides vadības protokols/interneta protokols) ir protokolu komplekts, kas izveidots, lai noteiktu veidu, kādā datori un citas ierīces savā starpā komunicē tīklā.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP Color Laserjet CP2020 TCP/IP