Tīkla pakalpojumu iestatīšana

Tīkla pakalpojumu iestatīšana


1.
Vadības panelī nospiediet pogu OK (Labi).
2.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tīkla pakalpojumu iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tīkla pakalpojumu iestatīšana), lai atlasītu Network config (Tīkla konfigurācija), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tīkla pakalpojumu iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tīkla pakalpojumu iestatīšana), lai atlasītu Network services (Tīkla pakalpojumi), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
4.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tīkla pakalpojumu iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tīkla pakalpojumu iestatīšana), lai atlasītu IPv4 vai IPv6, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
5.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Tīkla pakalpojumu iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Tīkla pakalpojumu iestatīšana), lai atlasītu Deg vai Nedeg, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Tīkla pakalpojumu iestatīšana