Manuāla konfigurēšana

Manuāla konfigurēšana


1.
Vadības panelī nospiediet pogu OK (Labi).
2.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai atlasītu Network config (Tīkla konfigurācija), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai atlasītu TCP/IP config (TCP/IP konfigurācija), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
4.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai atlasītu Manual (Manuāli), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
5.
Spiediet pogu Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai palielinātu IP adreses pirmās sadaļas vērtību. Spiediet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana), lai samazinātu vērtību. Kad vērtība ir pareiza, nospiediet OK (Labi). Atkārtojiet šīs darbības pārējām trim IP adreses sadaļām.
6.
Ja adrese ir pareiza, izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai izvēlētos Yes (Jā), un pēc tam nospiediet OK (Labi). Apakštīkla maskas un noklusējuma vārtejas iestatījumiem atkārtojiet 5. darbību.

vai

Ja IP adrese nav pareiza, izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Manuāla konfigurēšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Manuāla konfigurēšana), lai izvēlētos No (Nē), un pēc tam nospiediet OK (Labi). Atkārtojiet 5. darbību, lai izveidotu pareizu IP adresi, pēc tam atkārtojiet 5. darbību apakštīkla maskas un noklusējuma vārtejas iestatījumu veikšanai.

HP Color Laserjet CP2020 Manuāla konfigurēšana