IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī

IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī


HP Color Laserjet CP2020 note IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī PIEZĪME

Kad Show IP address (IP adreses rādīšana) ir Deg, IP adrese pārmaiņus ar drukas kasetnes statusa indikatoriem būs redzama vadības displejā.

1.
Vadības panelī nospiediet pogu OK (Labi).
2.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī), lai atlasītu Network config (Tīkla konfigurācija), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī), lai atlasītu Show IP address (Rādīt IP adresi), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
4.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī), lai atlasītu Yes (Jā) vai No (Nē), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 IP adreses rādīšana vai paslēpšana vadības panelī