Automātiska pārvienojuma iestatīšana

Automātiska pārvienojuma iestatīšana


1.
Vadības panelī nospiediet pogu OK (Labi).
2.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automātiska pārvienojuma iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automātiska pārvienojuma iestatīšana), lai atlasītu Network config (Tīkla konfigurācija), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automātiska pārvienojuma iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automātiska pārvienojuma iestatīšana), lai atlasītu Automatic crossover (Automātisks pārvienojums), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
4.
Izmantojiet pogu Bultiņa pa kreisi (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Automātiska pārvienojuma iestatīšana) vai Bultiņa pa labi (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Automātiska pārvienojuma iestatīšana), lai atlasītu Deg vai Nedeg, un pēc tam nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Automātiska pārvienojuma iestatīšana