Network configuration page (Tīkla konfigurācijas lapa)

Network configuration page (Tīkla konfigurācijas lapa)


Tīkla konfigurācijas lapā ir norādīti ierīces tīkla kartes pašreizējie iestatījumi un rekvizīti. Lai liktu ierīcei izdrukāt tīkla konfigurācijas lapu, veiciet šādas darbības.

1.
Vadības panelī nospiediet OK (Labi).
2.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos Reports (Atskaites), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
3.
Izmantojiet bulttaustiņus, lai izvēlētos Network report (Tīkla atskaite), un pēc tam nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Network configuration page (Tīkla konfigurācijas lapa)