Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus

Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumusVisu drukdarbu iestatījumu mainīšana pirms programmatūra tiek aizvērta
Visu drukdarbu noklusējuma iestatījumu maiņa
Ierīces konfigurācijas iestatījumu maiņa
1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Iestatījumu maiņa dažādās izvēlnēs
1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Iestatījumu maiņa dažādās izvēlnēs
3.
Izvēlnē Presets (Iepriekšējie iestatījumi) noklikšķiniet Save as (Saglabāt kā) un ierakstiet iepriekšējā iestatījuma nosaukumu.
Šie iestatījumi tiek saglabāti izvēlnē Presets (Sākumiestatījumi). Lai lietotu jaunos iestatījumus, katru reizi, kad atverat programmu un drukājat, jāizvēlas saglabātās sākumiestatījumu opcijas.
Mac OS X V10.2,8
1.
Meklētājā izvēlnē Go (Aiziet) noklikšķiniet Applications (Lietojumi).
2.
Atveriet Utilities (Utilītprogrammas) un pēc tam – Print Center (Drukāšanas centrs).
3.
Noklikšķiniet uz drukāšanas rindas.
4.
Izvēlnē Printers (Printeri) noklikšķiniet Configure (Konfigurēt).
5.
Noklikšķiniet izvēlni Installable Options (Instalēšanas opcijas).
HP Color Laserjet CP2020 note Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus PIEZĪME

Konfigurēšanas iestatījumi var nebūt pieejami Klasiskajā režīmā.

Mac OS X V10.3 vai Mac OS X V10.4
1.
Izvēlnē Apple noklikšķiniet System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam Print & Fax (Printeris un fakss).
2.
Noklikšķiniet Printer Setup (Drukāšanas iestatījumi).
3.
Noklikšķiniet izvēlni Installable Options (Instalēšanas opcijas).
Mac OS X V10.5
1.
Izvēlnē Apple noklikšķiniet System Preferences (Sistēmas preferences) un pēc tam Print & Fax (Printeris un fakss).
2.
Noklikšķiniet Options & Supplies (Iespējas un izejmateriāli).
3.
Noklikšķiniet izvēlni Driver (Draiveri).
4.
Atlasiet draiveri no saraksta un konfigurējiet instalētās opcijas.
HP Color Laserjet CP2020 Nomainiet printera draivera Macintosh iestatījumus