Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra

Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra


Var noteikt dokumenta mērogu, lai piemērotu dažāda lieluma papīriem.

1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Atveriet izvēlni Paper Handling (Papīra apdare).
3.
Laukumā Destination Paper Size (Papīra mērķizmērs) izvēlieties Scale to fit paper size (Noteikt mērogu, piemērot papīra izmēram) un izvēlieties izmēru no nolaižamā saraksta.
4.
Ja vēlaties lietot papīru, kas mazāks nekā dokuments, izvēlieties Scale down only (Noteikt mazāku mērogu).
HP Color Laserjet CP2020 Pārveidojiet dokumentu izmērus vai drukājiet uz pielāgota papīra izmēra