Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus

Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus


Lai atkārtotai lietošanai saglabātu pašreizējos printera draivera iestatījumus, lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus.

Izveidojiet drukāšanas sākumiestatījumu
1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Izvēlieties draiveri.
3.
Izvēlieties drukāšanas iestatījumus
4.
Lodziņā Presets (Sākumiestatījumi) noklikšķiniet Save As… (Saglabāt kā…) un ierakstiet sākumiestatījuma nosaukumu.
5.
Noklikšķiniet OK (Labi).
Izmantojiet drukāšanas sākumiestatījumus
1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Izvēlieties draiveri.
3.
Lodziņā Presets (Sākumiestatījumi) izvēlieties to drukāšanas sākumiestatījumu, kuru gribat izmantot.
HP Color Laserjet CP2020 note Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus PIEZĪME

Lai izmantotu printera draivera noklusējuma iestatījumus, atlasiet Standard (Standarta).

HP Color Laserjet CP2020 Macintosh vidē izveidojiet un lietojiet drukāšanas sākumiestatījumus