Izmantojiet ūdenszīmes

Izmantojiet ūdenszīmes


Ūdenszīme ir brīdinājuma zīme, piemēram, “Confidential”, ko drukā dokumenta katras lappuses fonā.

1.
Izvēlnē File (Datne), noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Atveriet izvēlni Watermarks (Ūdenszīmes).
3.
Izvēlē Mode (Režīms) izvēlieties ūdenszīmes tipu, ko lietosiet. Lai drukātu puscaurspīdīgu ziņojumu, izvēlieties Watermark (Ūdenszīme). Lai drukātu necaurspīdīgu ziņojumu, izvēlieties Overlay (Pārklājums).
4.
Izvēlnē Pages (Lappuses) izvēlieties, vai ūdenszīmi drukāsiet uz visām lappusēm vai tikai uz pirmās.
5.
Izvēlnē Text (Teksts) izvēlieties vienu no standartziņojumiem vai Custom (Lietotāja) un lodziņā rakstiet jaunu ziņojumu.
6.
Izvēlieties opcijas atlikušajiem iestatījumiem.
HP Color Laserjet CP2020 Izmantojiet ūdenszīmes