Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi)

Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi)


Ja ierīce ir savienota ar tīklu, lietojiet izvēlni Services (Pakalpojumi), lai iegūtu informāciju par ierīču un izejmateriālu stāvokli.

1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Atveriet izvēlni Services (Pakalpojumi).
HP Color Laserjet CP2020 Izmantojiet izvēlni Services (Pakalpojumi)