Drukājiet titullapu

Drukājiet titullapu


Var drukāt atsevišķu titullpau dokumentā ar ziņojumu (piemēram, “Konfidenciāli”)

1.
Izvēlnē File (Datne) noklikšķiniet Print (Drukāt).
2.
Izvēlieties draiveri.
3.
Atveriet izvēlni Cover Page (Vāciņa lappuses), pēc tam atlasiet, vai drukāt vāciņa lappusi Before Document (Pirms dokumenta) vai After Document (Pēc dokumenta).
4.
Izvēlnē Cover Page Type (Vāciņa lappuses tips) atlasiet ziņojumu, ko vēlaties drukāt vāciņa lappusē.
HP Color Laserjet CP2020 note Drukājiet titullapu PIEZĪME

Lai drukātu tukšu vāciņa lappusi, izvēlieties Standard (Standarts) kā Cover Page Type (Titullapas veids).

HP Color Laserjet CP2020 Drukājiet titullapu