Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi

Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi


Vadības paneļa ziņojumi norāda pašreizējo iekārtas statusu vai situācijas, kas prasa tūlītēju rīcību.

Statusa brīdinājuma ziņojumi parādās datora ekrānā (papildus vadības paneļa ziņojumiem), ja iekārtai radušās konkrētas problēmas. Ja statusa brīdinājuma ziņojums ir pieejams, turpmāk redzamās tabulas kolonnā Statusa brīdinājums parādās simbols HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi.

Vadības paneļa ziņojumi parādās uz īsu brīdi, iespējams, lai apstiprinātu ziņojumu un turpinātu drukāšanu, būs jānospiež OK (Labi), bet, lai atceltu darbu, jānospiež X. Ir brīdinājumi, kuri neļauj pabeigt darbu vai ietekmē darba drukas kvalitāti. Ja ziņojums ir saistīts ar drukāšanu un ir ieslēgta automātiskā turpināšana, iekārta mēģinās atsākt drukas darbu, kad neapstiprināts brīdinājums būs redzams 10 sekundes.

Atsevišķu ziņojumu gadījumā problēmu var novērst, iekārtu restartējot. Ja kritiska kļūda joprojām saglabājas, iekārtai nepieciešama tehniskā apkope.

Statusa brīdinājums
Vadības paneļa ziņojums
Apraksts
Ieteicamās darbības
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
<Color> in wrong position (Nepareizs <krāsa> novietojums)
Drukas kasetne uzstādīta nepareizā slotā.
Pārliecinieties, vai visas kasetnes ievietotas pareizajos slotos. No priekšpuses uz aizmuguri, drukas kasetnes uzstādāmas šādā secībā: melna, ciāna, madžentas, dzeltena.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
10.00.XX Supply error (Izejmateriālu kļūda)
Uz kādas kasetnes materiālu atmiņa nav nolasāma vai arī tās nav.

10.0000 = melnās krāsas materiālu atmiņas kļūda

10.0001 = ciāna krāsas materiālu atmiņas kļūda

10.0002 = madžentas krāsas materiālu atmiņas kļūda

10.0003 = dzeltenās krāsas materiālu atmiņas kļūda
Ielieciet drukas kasetni atpakaļ.
Izslēdziet un ieslēdziet iekārtu.
Ja problēma nav atrisināta, nomainiet kasetni.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
10.10.XX Supply error (Izejmateriālu kļūda)

10.1000 = nav melnās krāsas materiālu atmiņas

10.1001 = nav ciāna krāsas materiālu atmiņas

10.1002 = nav madžentas krāsas materiālu atmiņas

10.1003 = nav dzeltenās krāsas materiālu atmiņas
Pārbaudiet e-etiķeti. Ja tai ir defekts vai tā ir bojāta, nomainiet kasetni.
Pārbaudiet, vai kasetne ir uzstādīta pareizā vietā.
Izņemiet un no jauna uzstādiet kasetni, pēc tam izslēdziet un ieslēdziet ierīci.
Ja kļūdu izraisa krāsu kasetne, mēģiniet to teknē nomainīt ar citas krāsas kasetni. Ja tiek rādīts tas pats ziņojums, ir problēma ar motoru. Ja tiek rādīts cits 10.10.XX ziņojums, nomainiet kasetni.
49 Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Iekārtā radusies iekšēja kļūda.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, kamēr tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
50.X Fuser error (Kausētāja kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Izstrādājums konstatējis kausētāja kļūdu.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, kamēr tā ir gatava sākt darbību.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 25 minūtes, tad ieslēdziet to.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
51.XX Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Iekārtai ir iekšēja iegultās aparatūras kļūda.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, līdz tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Ieslēdziet iekārtu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
54.XX Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Radusies iekārtas iekšējā sensora kļūda.

54.15 = dzeltenā krāsa

54.16 = madženta krāsa

54.17 = ciāna krāsa

54.18 = melnā krāsa
1.
Atveriet kasetņu teknes vāku un izvelciet kasetņu tekni.
2.
Pārbaudiet atbilstošās kasetnes baltās krāsas mehānismu. Tas atrodas pa labi no kasetnes.
3.
Lēni iebīdiet un pavelciet mehānismu uz āru. Nospiežot tiek pacelts melns karodziņš. Tam jākustas vienmērīgi. Pretējā gadījumā nospiediet vēlreiz, lai atbrīvotu to no iespējama traucēkļa.
4.
Iebīdiet kasetņu tekni un aizveriet vāku.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
55.X Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Iekārtā radusies iekšēja kļūda.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, līdz tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
57.X Fan error (Ventilatora kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Iekārtai ir problēmas ar iekšējo ventilatoru.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, līdz tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
59.X Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Vienam no iekārtas motoriem radusies problēma.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, līdz tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
79 Error (Kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Iekārtai ir iekšēja iegultās programmaparatūras kļūda.
Izslēdziet iekārtu, pagaidiet vismaz 30 sekundes, pēc tam ieslēdziet iekārtu un pagaidiet, līdz tā ir gatava sākt darbību.
Ja izmantojat aizsardzību pret strāvas viļņiem, noņemiet to. Pieslēdziet iekārtu kontaktligzdai. Pieslēdziet iekārtai strāvu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
79 Service error (Apkopes kļūda)
Turn off then on (Izslēdziet, pēc tam ieslēdziet)
Uzstādīts nesaderīgs DIMM.
1.
Izslēdziet iekārtu.
2.
Uzstādiet iekārtas atbalstītu DIMM. Atbalstīto DIMM sarakstu skatiet Apkalpošana un atbalsts DIMM uzstādīšanas instrukcijas skatiet Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana
3.
Ieslēdziet iekārtu.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
Device error (Ierīces kļūda)
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Notikusi iekšēja kļūda.
Lai atsāktu darbu, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Drukas kļūme
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi)) ja kļūda atkārtojas, izslēdziet un ieslēdziet iekāru
Iekārta nevar apstrādāt lapu.
Lai turpinātu drukāšanu, nospiediet OK (Labi), taču tas var mazināt izdrukas kvalitāti.
Ja kļūda joprojām saglabājas, izslēdziet un ieslēdziet strāvu. Vēlreiz nosūtiet drukas darbu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Front Door open (Atvērts vāks) (Atvērts priekšējais vāks)
Iekārtas priekšējais vāks ir atvērts.
Aizveriet vāku.
Genuine HP supply installed (Instalēts HP oriģinālais izejmateriāls)
Instalēts HP oriģinālais izejmateriāls Šāds ziņojums parādīsies neilgi pēc izejmateriāla uzstādīšanas, pēc tam to aizstās ziņojums Ready (Gatavs)
Darbība netiek pieprasīta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Incorrect supplies (Nepareizi izejmateriāli)
Vairāk nekā viena drukas kasetne ir ievietota nepareizā slotā.
Pārliecinieties, vai visas kasetnes ievietotas pareizajos slotos. No priekšpuses uz aizmuguri, drukas kasetnes uzstādāmas šādā secībā: melna, ciāna, madžentas, dzeltena.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Install <Color> cartridge (Instalējiet <Krāsa> kasetni)
Kasetne nav uzstādīta vai arī tā ir nepareizi ievietota iekārtā.
Drukas kasetnes uzstādīšana. Skatiet Drukas kasetņu mainīšana
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Invalid driver (Nederīgs dzinis)
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Tiek izmantots nepareizs printera draiveris.
Izvēlieties pareizo printera draiveri.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Jam in <location> (Iestrēdzis papīrs <atrašanās vieta>)
Izstrādājums konstatējis papīra iestrēgšanu.
Izņemiet iestrēgušo materiālu no norādītās atrašanās vietas. Darba drukāšanai vajadzētu turpināties. Ja tā nenotiek, mēģiniet darbu izdrukāt vēlreiz.
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Jam in tray <X> (<X>. padevē iestrēdzis papīrs)
Izņemiet materiālu, pēc tam Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Izstrādājums konstatējis papīra iestrēgšanu.
Izņemiet iestrēgušo materiālu no norādītās atrašanās vietas, pēc tam nospiediet OK (Labi).
Ja ziņojums saglabājas, sazinieties ar HP atbalsta centru.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Load paper (Ievietojiet papīru)
Visas padeves ir tukšas.
Ievietojiet apdrukājamo materiālu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Load tray # <TYPE> <SIZE> (# padevē ievietojiet <VEIDS> <IZMĒRS> papīru)
Padeve ir konfigurēta drukas darbam vajadzīgā apdrukājamā materiāla veidam un izmēriem, taču padeve ir tukša.
Ievietojiet padevē atbilstošo materiālu vai nospiediet OK (Labi), lai izmantotu materiālu citā padevē.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Load tray 1 plain <SIZE> (1. padevē ievietojiet parastu <IZMĒRS> papīru)
Cleaning mode (Tīrīšanas režīms) [OK] to start (Drīkst sākt)
Iekārta ir gatava veikt tīrīšanu.
Ievietojiet 1. padevē parastu norādītā izmēra papīru un nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Load tray 1 plain <TYPE> <SIZE> (1. padevē ievietojiet <VEIDS> <IZMĒRS> papīru)
Drukas darbam vajadzīgā apdrukājamā materiāla veidam un izmēram nav konfigurētas padeves.
Ievietojiet atbilstošo materiālu 1. padevē un nospiediet OK (Labi), lai izmantotu materiālu citā padevē.
Manual duplex (Manuāls divpusējs režīms)
Load tray # Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Ir izdrukāta manuālās divpusējās drukāšanas darba pirmā puse, un ir jāievieto lapas otrās puses apstrādei.
Ar apdrukājamo pusi uz augšu un lapu augšdaļu vērstu iekārtas virzienā ievietojiet lapas norādītajā padevē, pēc tam nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Manual feed <TYPE> <SIZE> (Manuāla padeve <VEIDS> <IZMĒRS>)
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi)) pieejamajam materiālam
Izstrādājums ir manuālās padeves režīmā.
Nospiediet OK (Labi), lai notīrītu ziņojumu vai 1. padevē ievietojiet pareizo apdrukājamo materiālu.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Memory is low (Atmiņā par maz vietas)
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Try again later or turn off & on (Vēlāk mēģiniet vēlreiz vai ieslēdziet un izslēdziet)
Iekārtas atmiņa ir gandrīz pilna.
Lai pabeigtu darbu, nospiediet OK (Labi), lai atceltu darbu, nospiediet X.
Sadaliet darbu mazākos darbos ar mazāku lapu skaitu.
Informāciju par iekārtas atmiņas palielināšanu skatiet Atmiņas un fontu DIMM moduļu uzstādīšana
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Misprint (Nepareizi izdrukāts)
Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Kustībā caur iekārtu apdrukājamais materiāls tiek aizkavēts.
Lai notīrītu ziņojumu, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Non HP supply installed (Ievietots izejmateriāls, kas nav HP ražojums)
Ievietots izejmateriāls, kas nav HP ražojums.
Šis ziņojums tiek rādīts īslaicīgi un tiek noņemts pēc dažām sekundēm.
Ja esat pārliecināts, ka iegādāts HP izejmateriāls, apmeklējiet www.hp.com/go/anticounterfeit.
Uz apkalpošanu un remontdarbiem, kas radušies, izmantojot neoriģinālus izejmateriālus, neattiecas HP garantija.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Order <color> cartridge (Pasūtiet <Krāsa> kasetni)
Identificētās drukas kasetnes kalpošanas laiks tuvojas beigām.
Pasūtiniet šo drukas kasetni. Drukāšana turpināsies, līdz parādīsies Replace <color> cartridge (Nomainiet <Krāsa> kasetni).
Skatiet Izejmateriāli un piederumipapildu informāciju.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Order supplies (Pasūtiet izejmateriālus)
Zems vairāk nekā viena izejmateriāla līmenis.
Iekārtas vadības panelī pārbaudiet izejmateriālu līmeņa indikatorus vai izdrukājiet izejmateriālu statusa lapu, lai noteiktu, kurās kasetnēs ir zems izejmateriāla līmenis. Skatiet Informācijas lapas
Pasūtiniet šīs drukas kasetnes. Drukāšana turpināsies, līdz parādīsies Replace <color> cartridge (Nomainiet <Krāsa> kasetni).
Papildinformācijai skatiet Izejmateriāli un piederumi
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Rear Door open (Atvērts vāks) (Atvērts aizmugures vāks)
Iekārtas aizmugures vāks ir atvērts.
Aizveriet vāku.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Remove shipping locks from <color> cartridge (Noņemiet <krāsa> kasetnes transportēšanas fiksatorus)
Uzstādīts drukas kasetnes transportēšanas fiksators.
Pārliecinieties, vai ir noņemts drukas kasetnes transportēšanas fiksators.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Remove shipping locks from all cartridges (Noņemiet transportēšanas fiksatorus no visām kasetnēm)
Uz vienas vai vairākām drukas kasetnēm atrodas transportēšanas fiksators.
Pārliecinieties, vai visi drukas kasetņu transportēšanas fiksatori ir noņemti.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Remove shipping material from rear door (Noņemiet iepakojuma materiālu no aizmugurējā vāka)
No aizmugurējā rullīša nav noņemti transportēšanas fiksatori.
Atveriet aizmugurējo vāku un noņemiet transportēšanas fiksatorus.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Replace <color> cartridge (Nomainiet <Krāsa> kasetni)
Drukas kasetnei beidzies kalpošanas laiks.
Nomainiet kasetni. Skatiet Drukas kasetņu mainīšana
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Replace supply (Nomainiet izejmateriālu)
Override in use (Tiek lietota ignorēšanas funkcija)
Izvēlnes Print quality (Drukas kvalitāte) vienums Replace supplies (Nomainiet izejmateriālus) ir iestatīts uz Override out (Ignorēt, ja beigušies).
Varat turpināt drukāšanu, līdz pamanāt drukas kvalitātes pasliktināšanos.
Skatiet Izvēlne System setup (Uzstādīšana)
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Unexpected size in tray # (# padevē ievietots nepiemērota izmēra materiāls)
Load [size] (Ievietojiet [izmērs])Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Iekārta atklājusi, ka padevē ievietotais drukas materiāls neatbilst padeves konfigurācijai.
Ievietojiet padevē atbilstošo materiālu vai konfigurējiet padevi ievietotā materiāla izmēriem. Skatiet Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Used <color> Cartridge in use (Tiek izmantota lietota <krāsa> kasetne)
Noteikta un pieņemta iepriekš lietota drukas kasetne.
Darbība netiek pieprasīta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Used supplies in use (Tiek izmantoti lietoti izejmateriāli)
Uzstādītas iepriekš lietotas drukas kasetnes.
Darbība netiek pieprasīta.
HP Color Laserjet CP2020 checkmark Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi
Uzstādīts lietots izejmateriāls
Lai pieņemtu Press [OK] (Nospiediet OK (Labi))
Uzstādīta iepriekš lietota drukas kasetne.
Lai turpinātu, nospiediet OK (Labi).
HP Color Laserjet CP2020 Vadības paneļa un statusa brīdinājumu ziņojumi