Pamata problēmrisināšanas kontrolsaraksts

Pamata problēmrisināšanas kontrolsaraksts


Ja darbā ar šo izstrādājumu rodas kādas problēmas, ar šī kontrolsaraksta palīdzību identificējiet problēmas cēloni.


Vai izstrādājums ir pievienots strāvai?

Vai izstrādājums ir ieslēgts?

Vai izstrādājums ir stāvoklī Ready (Gatavs)?

Vai visi nepieciešamie kabeļi pievienoti?

Vai uzstādīti oriģinālie HP materiāli?

Vai nesen nomainītās drukas kasetnes uzstādītas pareizi un vai novelkamais vāciņš ir noņemts?

Papildu informāciju par uzstādīšanu un iestatīšanu skatiet lietošanas pamācībā.

Ja nav iespējams rast risinājumu problēmām šajā pamācībā, apmeklējiet www.hp.com/support/ljcp2020series.

Šī nodaļa sniedz informāciju par šādām tēmām:

HP Color Laserjet CP2020 Pamata problēmrisināšanas kontrolsaraksts