Izplatītākie iestrēgšanas iemesli

Izplatītākie iestrēgšanas iemesli


Izplatītākie iestrēgšanas iemesli1
Iemesls
Risinājums
Papīra garuma un platuma vadotnes nav pareizi noregulētas.
Noregulējiet vadotnes tā, lai tās būtu pret papīra paku.
Apdrukājamais materiāls neatbilst tehniskajiem lielumiem.
Izmantojiet tikai tādus apdrukājamos materiālus, kas atbilst HP tehniskajām specifikācijām. Skatiet Papīrs un apdrukājamie materiāli
Jūs izmantojat apdrukājamo materiālu, kas jau ir izgājis cauri printerim vai kopētājam.
Neizmantojiet apdrukājamo materiālu, kas pirms tam bijis izdrukāts vai kopēts.
Papīra padevē papīrs ielikts nepareizi.
Izņemiet no papīra padeves lieko apdrukājamo materiālu. Pārliecinieties, vai papīra paka nav augstāka par maksimālā augstuma atzīmi uz padeves. Skatiet Papīra un apdrukājamo materiālu ievietošana
Apdrukājamais materiāls ir šķībs.
Padeves vadotnes nav noregulētas pareizi. Regulējiet tās tā, lai vadotnes labi notur paku vietā, bet nesaliec to.
Apdrukājamais materiāls ir salocījies vai salipis.
Izņemiet apdrukājamo materiālu, pārlapojiet to, pagrieziet par 180 grādiem vai apgrieziet otrādi. Ielieciet apdrukājamo materiālu papīra padevē.
HP Color Laserjet CP2020 note Izplatītākie iestrēgšanas iemesli PIEZĪME

Nepūtiet uz papīru. Pūšana var radīt statisko elektrību, kas savukārt var izraisīt papīra lapu salipšanu.

Apdrukājamais materiāls izņemts, pirms tas nonācis papīra padevē.
Pagaidiet, līdz lapa pilnīgi iekrīt izdruku uztvērējā, tikai tad ņemiet to ārā.
Apdrukājamais materiāls ir sliktā stāvoklī.
Nomainiet apdrukājamo materiālu.
Iekšējie rullīši nevar paņemt apdrukājamo materiālu no padeves.
Izņemiet apdrukājamā materiāla augšējo loksni. Ja apdrukājamais materiāls ir smagāks par 163 g/m2, ierīcei var būt grūti to paņemt no padeves.
Apdrukājamais materiāls ir raupjš vai ar atlocītām malām.
Nomainiet apdrukājamo materiālu.
Apdrukājamais materiāls ir perforēts vai gofrēts.
Perforētu vai gofrētu apdrukājamo materiālu nav viegli atdalīt. Ievadiet loksnes pa vienai.
Papīrs nav glabāts pareizi.
Nomainiet papīru padevēs. Papīrs jāglabā oriģinālajā iepakojumā un kontrolētā vidē.

1 Ja izstrādājumā papīrs turpina iestrēgt, sazinieties ar HP Klientu atbalsta centru vai savu HP pārstāvi.

HP Color Laserjet CP2020 Izplatītākie iestrēgšanas iemesli